Personuppgiftspolicy

Vino e Pane anser att integritetsfrågor är viktiga och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. I denna text informerar vi därför om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar, till vilket ändamål och vilka vi raderar.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Trollsås & Partners AB org.nr. 559021-7732, Holländargatan 36, 113 59 Stockholm, +46 070-8953515, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning GDPR.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Det innefattar information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt köpinformation.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att skapa och hantera din order på vinoepane.se
 • För att leverera dina beställningar och returer via våra onlinetjänster
 • För att kontakta dig om det uppstår problem med leveransen av varorna
 • För att hantera reklamation eller garantiärenden
 • För att kommunicera med dig om ämnen du har tagit upp via kontaktformulär på vår hemsida.

Var och hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vem mer har tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av webbplatsen och dess tjänster kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att utföra betalningstransaktioner eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy.

SpeedLedger AB

SpeedLedger AB – Org.nr: 556398-4904  är vårt interna CRM- och ekonomisystem. Personlig information som lagras i Speedledger används för att skapa fakturor, bokföring och andra företagsrelaterade uppgifter. SpeedLedgers huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige, och bolaget följer europeisk dataskyddslagstiftning.

Loopia AB

Loopia AB – Org.nr: 556633-9304, är företaget som tillhandahåller oss och våra kunder med hostingtjänster. Vid kontakt för offertframställning kommer det data ni tillhandahållit att delas med denna leverantör. Detta måste vi göra för att kunna tillfredsställa vårt åtagande mot er som kunder.

MailChimp

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA) är ett verktyg som vi använder för att skicka ut viktiga meddelanden till våra kunder och samarbetspartners, men används också för att skicka ut marknadsinformation till potentiella kunder. När du tillhandahåller dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktig information och/eller marknadsinformation.

Övriga parter
Trollsås & Partners AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter och andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Trollsås & Partners AB. Vi behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och våra underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Trollsås & Partners AB.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Trollsas & Partners AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Trollsas & Partners AB att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den tekniska utvecklingen.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du följande rättigheter:

 • få information när dina personuppgifter behandlas
 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Du kan kontakta oss på cathryn@vinoepane.se eller +46 (0)708 95 35 15.

Nyhetsbrev

Om du tackat ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter i CRM-verktyget Mailchimp, så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Du kan enkelt avregistrera dig från att ta emot fler nyhetsbrev via en länk i utskicket och då raderar vi även dina uppgifter.

För att ge dig så relevanta nyheter och erbjudanden som möjligt kan vi basera våra nyhetsbrev på din köphistorik. Vi kan även göra urval till kundundersökningar för att förbättra vår webbsida samt vårt utbud.

Insamling av data via vår webbplats

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

Användning av cookies (se Cookies-policy)

Webbplatsen använder kakor, så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).  Du hittar en fullständig översikt över cookies vi använder på vår hemsida i vår Cookies Policy.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du når via knappen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du når via knappen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principlesGoogle Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

Personuppgiftsansvarig

Trollsås & Partners AB
Holländargatan 36, 113 59 Stockholm, Sweden

Tel: +46 (0)708 95 35 15
E-mail: cathryn@vinoepane.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559021-7732
Kontaktperson: Cathryn Trollsås
Momsregisteringsnummer: SE559021-7732